Main Story

Editor's Picks

Trending Story

این نظام از آرای مردم برآمده و وظیفه‌اش ایجاد امنیت برای مردم است و این نظام، امنیت را مردمی کرده است

امام جمعه جیرفت گفت: به شرکت نفت تذکر می‌دهم که وضعیت بنزین را سامان دهد و وضعیت حاضر زیبنده نیست و نشان دهنده‌ی ضعف مدیریت است و انتظار داریم که اقدامات لازم را انجام دهند.

از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ساخت کشتارگاه صنعتی حمایت می شود

فرماندار جیرفت گفت: پیشگیری، مبارزه و درمان بیماریهای دامی در جهت حفظ سلامت دامها و برقراری امنیت غذایی، تامین سبد غذایی و پروتئینی از وظایف مهم دامپزشکان است.