رو به پایان مجلسی دیگر شده/ شکر ایزد کار او یکسر شده

به گزارش سایت جیرفت من: رو به پایان مجلسی دیگر شده
شکر ایزد کار او یکسر شده
عبرتی شد مجلس شورای ما
مجلس حلقه به گوش کدخدا
مجلسی که ناز دولت را خرید
مجلسی که نان ملت را برید
مجلسی که شد قطار دولتش
تیره کرده روزگار ملتش
مجلس سلفی بگیران عزیز
مجلس خوابیده های روی میز
عاشقان عکس با مورگرینی است
پشت هر تصویب شان شیرینی است
محفل زور و قمار و عربده
ای خدا بر روز هیچ کافرنده
دق نموده ملت از خامی یشان
خاطرات تلخ برجامی یشان
مجلس مردم فریب دین ستیز
مجلس قانونی و قانون گریز
مجلس برروی ثروت خفته بود
هی گل و بلبل به دولت گفته بود
همچو بَنّا بین ما دیوار کرد
با وزیران زیر میزی کار کرد
کارهای بی شمار سر سری
اصل کار مجلسش لابی گری
آتش فتنه به پا شد از سرش
بس نفوذی بود اندر پیکرش
شکر حق آتش گرفته دفترش
این چنین دیگر نزاید مادرش
دست حق بیرون زده از آستین
ضربه ای زد بر سر او آهنین
حاصل کارش نبوده جز شکست
ملت ما مجلسش را توپ بست.

اثر: سید اسماعیل حسینی

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=1614

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 13 =