بَرنده باش، نه بُرّنده!

به گزارش سایت جیرفت من: نه کسی که امیدِ کسی را می‌بُرد، نه کسی که برای برون ریزیِ خشم و دردهایش، ارزشِ دیگران را به زیر سوال می‌گیرد.

کسی باش که برای صعود خودش می‌جنگد، نه سقوطِ آدم‌ها!

کسی که دنبالِ مقصر نمی‌گردد و شوقِ دیدنِ ایستادگی و موفقیتِ آدم‌ها را دارد، کسی که برای خوب بودنِ حالِ خودش و خوب بودنِ حالِ دیگران، قدمی بر می‌دارد.

کسی باش که به جای ایستادن و اعتراض به حفره‌های مسیر؛ حفره‌ای را پر می‌کند و به راهش ادامه می‌دهد …

اگر ادامه دادن و پیروزی سخت شد و تمام جهان، دست از ادامه برداشتند، تو شهامت داشته باش و خلافِ جریانِ رود شنا کن.

تو دلت را به دریا بزن، وَ برنده باش …

بقلم: امیرحسین

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=1698

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =