طنز و افسوس/ بنی آدم ابزار یکدیگرند

بنی آدم ابزار یکدیگرند،
گهی پیچ و مهره گهی واشرند

یکی تازیانه یکی نیش مار،
یکی قفل زندان، یکی چوب دار

یکی دیگران را کُند نردبان،
یکی می‌کَشد بار نامردمان

یکی ارّه شد، نان مردم برد،
یکی تیغ شد خون مردم خورد

یکی چون کلنگ و یکی همچو بیل
یکی ریش و پشم و یکی بی سبیل

یکی چون قلم خون دل می خورد،
یکی خنجر است و شکم می درد

خلاصه پر از نفرت و کین و اندوه و آز،
نه رحم و نه مهر و نه لطف و نه ناز،

همه پر کلک پر ریا حقه باز!
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها پا گذارند به فرار !!!!!!

گردآوری: امیرحسین

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=1789

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =