عظمت گناه غیبت

به گزارش سایت جیرفت من: تعدادی از حدیث های درمورد گناه غیبت گردآوری کرده‌ایم که درادامه می‌خوانیم؛

غیبت، جرم و گناهی بزرگ است؛ حضرت على علیه السلام فرمود: خودت را به غیبت کردن عادت مده زیرا شخص معتاد به غیبت گویى گناهش بسیار بزرگ است. (میزان الحکمۀ ج8ص551)

غیبت، از زنا کردن بدتر است

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمودند: غیبت کردن بدتر از زنا کردن است. عرض شد: چگونه ؟ فرمود: مردي زنا مى کند و سپس توبه مى نماید و خداوند توبه اش را مى پذیرد. اما غیبت کننده آمرزیده نمى شود، تا زمانى که غیبت شونده او را ببخشد. (میزان الحکمۀ ج8ص550)

غیبت، پستی و فرومایگی است

حضرت على علیه السلام فرمود: از زشت ترین فرومایگی ها، غیبت کردن از نیکان است. (میزان الحکمۀ ج8ص551)

غیبت، خورشت سگهاي جهنّم است

حضرت على علیه السلام فرمود: از غیبت کردن دورى کن زیرا غیبت خورشت سگهاى دوزخ است. (میزان الحکمۀ ج8ص552)

غیبت، کار حلال زاده نیست

نوف بکالی گوید: حضرت على علیه السلام فرمود: اي نوف! دروغ مىگوید کسى که گمان می کند از حلال متولّد شده است، در حالى که با غیبت کردن، گوشت مردم را مىخورد. (أمالی شیخ صدوق ره ص209)

غیبت، در شأن برادران دینی نیست

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمودند: نسبت به هم حسد و کینه نورزید و یکدیگر را غیبت نکنید، و اى بندگان خدا با هم برادر باشید. (إرشاد القلوب إلى الصواب ج1ص116)

غیبت، مثل مال و خون حرام است

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در خطبۀ حجه الوداع فرمودند: اى مردم! همانا خونها و اموال و آبروي شما حرمت دارد همچون حرمت این روزِ شما در این ماهِ شما در این شهرِ شما همانا خداوند غیبت را حرام کرد چنانکه (تعدي به) مال و خون را حرام گردانید. (میزان الحکمۀ ج8ص549)

غیبت، نشانۀ آدم منافق است

حضرت على علیه السلام فرمود: غیبت کردن نشانۀ منافق است. (میزان الحکمۀ ج8ص550)

غیبت ، کار انسان ناتوان است

حضرت على علیه السلام فرمود: غیبت کردن، کار شخص ناتوان است. (میزان الحکمۀ ج8ص550)

غیبت کننده ملعون است

امام کاظم علیه السلام فرمود: ملعون است کسى که از برادر مسلمانش غیبت کند. (میزان الحکمۀ ج8ص552)

غیبت کننده مبغوض خداست

حضرت على علیه السلام فرمود: مبغوض ترین مردم نزد خداوند، غیبت کننده است. (میزان الحکمۀ ج8ص551)

شنونده همچون غیبت کننده است

حضرت على علیه السلام فرمود: شنوندة غیبت، مانند غیبت کننده است. (میزان الحکمۀ ج8ص572)

سکوت کننده همچون غیبت کننده است

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمودند: سکوت کننده، شریک غیبت کننده است. (آثار الصادقین ج1ص98)

گردآوری: امیرحسین

انتهای پیام1001* http://jiroftman.ir/?p=2480

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 19 =