استکبار و تسلط مملکت قوی بر کشوری ضعیف/ یادداشت روز

به گزارش سایت جیرفت من: استکبار از کبر به معنای خود برتر بینی و طلب بزرگی نمودن است و به اصلاح امروز به معنای تسلط مملکتی قوی بر کشوری ضعیف به قصد استفاده از منابع آن است.

از آیات قرآن اینگونه به دست می آید که استکبار به زمانهای بسیار دور باز میگردد، در واقع پیشینه این مسئله را باید در آغاز زندگی اجتماعی انسان پی گرفت، یعنی از زمانی که بشر بوده استکبار هم وجود داشته.

در آیات قرآن به ویژگی سلطه گرانی که در برابر انبیا آلهی ایستادند، همچون فرعون، قارون، قوم یهود و مانند آن اشاره میکند، همچنین در قرآن و نهج البلاغه (خطبه قاصعه) از ابلیس به عنوان پیشکسوت و سر سلسله مستکبرین نام برده است.

این که دولتی در آن سر دنیا علیرغم منافع ملتهای منطقه منافع خودش را تامین کند این روح استکبار است، این که دولتی به خود حق دهد که اگر دولتی مخالف او بود صریحا و علنا بدون هیچ خجالتی بگوید من او را برمی‌اندازم، این روح استکبار است.

این که قدرتها بیایند کشوری را قُرق کنند و ملتی را از خانه خودش به زور بیرون کنند و رژیم نامشروعی را جای او قرار دهند، این همان حرکت استکباری است.

اینکه امروز مشاهده می کنید که آمریکا با خونسردی تمام از کشتار هزاران انسان حرف بزند و انفجار بمب در هیروشیما و ناکازاکی را عادی تلقی کند و بگوید آن اقدام به مصلحت بود، ما چنین کاری را لازم میدانستیم، این همان روح استکبار است.

ریشه ها و عوامل پیدایش استکبار؛ ۱-ثروت و قدرت منهای دین ۲-فقر فرهنگی و وابستگی فرهنگی ۳-توهم برتری در آفرینش مثل یهود که طبق پروتکلهای ۲۴گانه داشوران صهیون که در نخستین کنگره صهیونیستها در بال سوئیس سال ۱۸۹۷ مطرح شد خوبی امشب دکترین برتری سازی صهیون را مشخص کردند و خود را نژاد برتر معرفی نمودند.۴- غفلت از قدرت نامحدود الهی

بقلم: امین رضا کمالی

انتهای پیام ۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=3420

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + 11 =