بروز اپیدمی مجدد در شهرهای دارای پیک در صورت عدم رعایت توصیه ها/ افزایش تعداد مبتلایان شانس موفقیت در مقابله با کرونا را کاهش می دهد

حمید شریفی گفت: این امکان وجود دارد که در شهرهایی همچون تهران، گیلان و قم که اپیدمی پیک بزرگی داشته در صورت عدم رعایت مردم احتمال بروز پیک دوم حتی بزرگ تر از پیک اول وجود دارد، اینگونه نیست که اگر یک بیماری در منطقه ای پیک زد دیگر احتمال بروز پیک وجود ندارد.

به گزارش سایت جیرفت من: حمید شریفی در ارتباط با وضعیت اپیدمی کووید 19 گفت: بیماری کرونا یک بیماری نو پدید است از این رو اطلاعات چندانی در ارتباط با این بیماری در دسترس نیست بنابراین آگاهی چندانی نسبت به این ویروس هم موجود نیست.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطرح کرد: صحبت های متعددی که در ارتباط با اپیدمی این بیماری توسط کارشناسان این حوزه صورت می گیرد، بر اساس مستنداتی که وجود دارد بیان می شود.

وی افزود: برخی از کارشناسان معتقدند که این ویروس رفتاری مشابه سایر ویروس های عامل سرماخوردگی از خود نشان می دهد از این رو امکان دارد با فرا رسیدن فصل تابستان فروکش کرده و تمام شود.

کاهش فراگیری به معنی اتمام اپیدمی است و نه حذف کامل ویروس از جامعه

شریفی تاکید کرد: بیان جمله از بین رفتن بیماری به معنی حذف کامل آن از جامعه نیست بلکه منظور اتمام اپیدمی این بیماری است، و احتمال بروز بیماری در فصل تابستان در برخی افراد همچنان وجود دارد.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: برخی کارشناسان بر این اعتقاد هستند که این ویروس رفتار مشابه با ویروس های هم خانواده خود را ندارد و ممکن است در فصل تابستان هم پیک بیماری را داشته باشیم.

وی اظهار کرد: ویروس یک ذره پروتئینی است که در خارج از بدن میزبان قادر به ادامه حیات نیست بنابراین اگر همه ما به شکستن زنجیره انتقال کمک کنیم، سریع تر و راحت تر می توانیم بیماری را کنترل کنیم.

افزایش تعداد مبتلایان شانس موفقیت در مقابله با کرونا را کاهش می دهد

شریفی بیان کرد: هر چه که تعداد افراد مبتلا به این بیماری افزایش پیدا کنند موفقیت ما در پیشگیری از آن نیز کمتر خواهد شد.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: باید توجه داشت که ما فروردین و اردیبهشت حساسی را پیش رو داریم از این رو با گذشت زمان می توان پیش بینی های دقیق تری نسبت به رفتار این ویروس ارائه داد.

وی ادامه داد: امیدواریم این ویروس همانند سایر ویروس های هم خانواده خود عمل کرده و قدرت بیماری زایی آن  در تابستان کمتر شود.

شریفی در خصوص تغییر ژنوم این ویروس و احتمال ضعیف شدن آن ابراز کرد: هنوز دلیل علمی متقنی مبنی بر تغییر ژنوم ویروس و ایجاد ویروس های جدید ارائه نشده است و این احتمال وجود دارد که تغییرات در ژنوم سبب افزایش بیماری زایی ویروس شود.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: باید توجه داشت که در پروسه تکامل همه موجودات به سمتی حرکت می کنند که بتوانند بیشتری سازگاری را با محیط اطراف خود داشته باشند و در نتیجه آن احتمال بقا خود را افزایش دهند.

وی یادآور شد: بنابراین از بین رفتن و مرگ میزبان برای ویروس ها مطلوب نیست چرا که با مرگ میزبان ویروس هم از بین می رود از این تکامل این ویروس به سمتی پیش روی می کند که تعادلی میان شرایط محیطی و میزبان ایجاد شده و در نتیجه آن بقا آن ها بیشتر شود.

گذشت زمان سبب کاهش قدرت بیماری زایی و انتشار یک ویروس می شود

شریفی اذعان کرد: در مطالعاتی که بر روی سایر ویروس ها انجام شده، مشخص شد با گذشت زمان قدرت بیماری زایی آن ها کاهش یافته و در نتیجه قدرت انتشار آن ها کاهش می یابد.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشریح کرد: زمانی که یک ویروس در دنیا همه گیر می شود همه مردم دنیا در مقابل آن حساس هستند، در صورتی که بعد از گذشت یک یا چند سال سبب بروز بیماری شود، مردم حساسیت کمتری به آن نشان می دهند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده پیش بینی می شود اگر ویروس با همین وضعیت به بیماری زایی خود ادامه دهد امکان دارد اپیدمی هایی حتی بزرگ تر از این اپیدمی هم رخ دهد.

بروز اپیدمی مجدد در شهرهای دارای پیک در صورت عدم رعایت توصیه ها

شریفی در ارتباط با احتمال پیک در شهرهای جنوبی و غربی کشور که همه گیری کمتری در آن ها رخ داده، تصریح کرد: روند بیماری به گونه ای است که اگر ما مراقبت نکنیم، فاصله گذاری فیزیکی نادیده گرفته شود و بی توجهی به شرایط ایزولاسیونی که افراد به ویژه بیماران باید رعایت کنند، صورت گیرد، احتما بروز این اتفاق بالا است.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: همه چیز بستگی به رفتار ما دارد، زمانی که بیماری در شهری همه گیر شود، تعداد زیادی را درگیر می کند، بنابراین اگر مردم به توصیه ها عمل کنند حتما قرار نیست بیماری به پیک خود برسد، باید توجه داشت اگر امروز مواردی را در جامعه می بینیم، نتیجه رفتار ۵-۱۰ روز گذشته ما است، در این فاصله زمانی ویروس به بدن وارد شده و دوران کمون خود را سپری می کند.

وی خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که در شهرهایی همچون تهران، گیلان و قم که اپیدمی پیک بزرگی داشته در صورت عدم رعایت مردم احتمال بروز پیک دوم حتی بزرگ تر از پیک اول وجود دارد، اینگونه نیست که اگر یک بیماری در منطقه ای پیک زد دیگر احتمال بروز پیک وجود ندارد.

شکل گیری اپیدمی در کشور همانند به راه افتادن آتش در جنگل است

شریفی اظهار کرد: در هر شهری که مردم به نکات بهداشتی مطرح شده عمل نکنند احتمال بروز پیک بیماری یا پیک مجدد وجود دارد، بروز اپیدمی در کشور همانند به راه افتادن آتش در جنگل است بنابراین هرچه زودتر این آتش کنترل شود احتمال موفقیت بالا می رود.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اگر مردم و یا نیروهای امدادی تصور کنند که آتش کم شده بنابراین نیاز به خاموشی ندارد اشتباه است و امکان دارد آتش سوزی های جدیدی رخ دهد.

وی در خصوص احتمال بروز بیماری خفیف در افرادی که مجددا به این بیماری مبتلا می شوند، مطرح کرد: نمی توان با قطعیت به این سوال پاسخ داد چرا که در حال حاضر شواهد علمی دنیا نشان دهنده این است که اگر فردی به بیماری مبتلا شود، برای بار دوم یا بیمار نمی شود و یا در صورت بروز شدت بیماری کمتر خواهد بود، اما گزارش های اندکی از ابتلای مجدد افراد وجود دارد.

به دلیل نو پدید بودن بیماری، پیش بینی وضعیت ایمنی افراد مبتلا امکان پذیر نیست

شریفی افزود: با توجه به اینکه کمتر از 4 ماه از آغاز این بیماری می گذرد، نمی توانیم بگوییم ایمنی که در افراد مبتلا ایجاد شده به چه میزان پایدار است.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ارتباط با راهکارهای کوچک کردن اپیدمی کرونا به خبرنگار ما گفت: همواره همکاران ما توصیه های فراوانی را در ارتباط با راه های پیش گیری به مردم می کنند، رعایت بهداشت فردی، شستن مداوم دست ها و ضدعفونی کردن سطوح تاثیر زیادی در کنترل بیماری دارد.

وی تصریح کرد: ویروس از دو طریق به بدن راه پیدا می کند، تماس دست ها به سطوح آلوده به ویروس و ارتباط مستقیم با افراد آلوده این ویروس را منتقل می کند.

شریفی تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر گسترش ویروس بسیار بالا است همه ما باید تصور کنیم مکان های بسیاری آلوده به ویروس است، در صورت تماس بلافاصله دست ها را شسته و ضدعفونی کنیم.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: افرادی که دارای عطسه و سرفه هستند باید آن ها را کنترل کنند و از گودی آرنج برای مهار ذرات تنفسی استفاده کنند.

فاصله گذاری اجتماعی راهکار موثر مقابله با ویروس کرونا

وی یادآور شد: فاصله گذاری اجتماعی یا به عبارت بهتر فاصله گذاری فیزیکی یکی از راهکار های موثر مقابله با این ویروس است، هنگام گفتگو با یک دیگر افراد فاصله حداقل 2 متری را رعایت کنند.

شریفی بیان کرد: یکی از اشتباهات رایجی که منجر به افزایش شمار مبتلایان می شود این است که افراد تصور می کنند با ماندن در خانه خطر ابتلا کم می شود و نیاز به رعایت نکات بهداشتی نیست و درگیر شدن یک فرد با بیماری سبب ابتلا همه اعضا خانواده می شود.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: مهم ترین نکات رعایت ایزولاسیون بیماران است، اگر افراد علائمی از بروز بیماری را در خود حس می کنند باید تا مدتی خود را در شرایطی قرار دهد که دیگران آلوده نشوند.

در صورت مشاهده علائم کرونا خود را ایزوله کرده و از دیگران فاصله بگیرید

وی عنوان کرد: بنا به شرایط ویژه این بیماری توصیه بر این است که هر نوع علامت تنفسی مانند تب، سرفه، تنگی نفس، گلو درد، کوفتگی بدن و حتی علائم گوارشی مانند اسهال و استفراغ را تا اطمینان از رد این عفونت جدی بگیریم و خود را ایزوله کنیم.

شریفی ابراز کرد: این افراد باید در منزل بمانند و تماس خود را در منزل با سایر افراد را کاهش دهند، در اسرع وقت در سامانه salamat.gov.ir  ثبت نام کنند و یا به یکی از پایگاه‌های ۱۶ ساعته سطح شهرها و یا خانه‌های بهداشت روستایی مراجعه کنند.

استاد اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در صورتیکه مردم به موارد توجه نکنند این احتمال وجود دارد در خردادماه روزانه 70 هزار نفر در ایران به این بیماری مبتلا شوند این آمار بدین معنی است که کل مبتلایان در شهر های مختلف کشور حتی بدون علائم ضمنی به 70 هزار نفر در روز خواهند رسید.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت رعایت نکات بهداشتی در این برهه حساس توسط مردم همه گیری این بیماری تا خرداد ماه کاهش چشمگیری پیدا کرده و به زیر هزار نفر خواهد رسید.

منبع: راه دانا

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=752

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =