اخبار فرهنگی

برگزاری جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی در جنوب کرمان مصوب شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از تصویب برگزاری جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی توسط بنیاد بین المللی رضوی در جنوب کرمان خبر داد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با حمایت بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی را برگزار خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از برگزاری بسته پیشنهادی 50 برنامه فرهنگی و