در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟

به گزارش سایت جیرفت من: به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد که به محض اینکه عقد نکاح واقع و رابطه زوجیت برقرار شد زن مالک تمام مهر می گردد و حق مطالبه از زوج را دارد.

این حق تا زمانی که مهریه به زن پرداخت نشده باشد و یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر نگردد به عنوان دین بر ذمه شوهر باقی است مگر آن که زوجه مهریه را به شوهرش ببخشد.

حال اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد، طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند حال اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مهری نیست و این قانون فقط در مورد مرگ یکی از زوجین است و در فرض طلاق زن مستحق مهر المتعه است.

همچنین در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

فرض سوم که زن حق مهر ندارد حالتی است که عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود.

اگر علت فسخ تدلیس زن (فریب دادن مرد از سوی زن) باشد زن چه قبل و چه بعد از نزدیکی حقی بر مهر ندارد زیرا به تقلب حقی بدست نخواهد آمد.

منبع: موسسه حقوقی فراهان عدالت سبزواران

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=1241

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − 8 =