اگر بدون داشتن گواهینامه مُنجر به تصادف شُدیم، مقصر هستیم یا خیر؟

به گزارش سایت جیرفت من: اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شُدیم مقصر هستیم یا خیر؟

پاسخ؛

خیر، مقصر حادثه، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند.

حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.

مجازات رانندگی بدون گواهینامه: برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم: مجازات تشدید می‌شود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شویم.

منبع: منبع: موسسه حقوقی فراهان عدالت سبزواران

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=1302

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 3 =