کرونا و دهیار/ طنز

دهیار گفته که از خانه کسی در نرود/ دِه قرنطینه و با قفل کسی وَر نرود
همچنین گفته که اینترنت‌تان مجّانی‌ست/ تا که در خانه کسی حوصله‌اش سر نرود
گاوتان مُرد اگر هم به در‌َک! هیچ کسی/ خارج از خانه پیِ یونجه و شبدر نرود
مؤمنان! کلّ عباداتِ جماعت تعطیل/ شیخ هم قولِ شرف داده که منبر نرود
راستی عقد و عروسی شده موکول به بعد/ بابت صیغه کسی جانبِ محضر نرود
دهیار گفت نه تنها که شمال آلوده‌است/ هیچ کس سمت قم و مشهد و بندر نرود
عاشقان در کف معشوق بمانند ولی/ عاشقی دور برِ خانه‌ی دلبر نرود

قول داده‌‌ست که بهداشت به ما ماسک دهد/ تا کسی سمت دو تا برگ چغندر نرود

مَردمِ دِه بخدا وضع خراب است! کمک!!/ تا که اوضاع از این مرحله بدتر نرود
دهیار خسته شد و سُرفه خشکی‌ زد و گفت/ بخدا آب گـَلو بود…! کسی در نرود…

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=3824

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + نه =