سرعت یکی از عوامل اصلی تصادفات

عدم رعایت سرعت مطمئنه را باید در حقیقت یکی از عوامل اصلی تصادفات دانست چون اگر سرعت مطئنه به درستی رعایت شود جلوی بسیاری از خطرات و حوادث را می گیرد.

به گزارش سایت جیرفت من: عدم رعایت سرعت مطمئنه را باید يکي از عوامل اصلي تصادفات دانست. تحقیقات پلیس نشان می دهد، يكي از موارد تخلفات شايع رانندگان وسايل نقليه كه منجر به تصادف و يا حداقل تشديد آن مي شود تخطي از سرعت مطمئنه است.

رانندگان وسايل نقليه موظفند در تقاطع هايي كه چراغ راهنمايي و يا مامور راهنمايي و رانندگي يا تابلوي ايست نداشته باشد، سر پيچ ها، جاده هاي باریک و بطور كلي در محل هايي كه موانعي در مسير حركت آنان قرار داشته باشد و همچنين هنگام بارندگي، مه يا كولاك و مانند آنها، از سرعت وسيله نقليه تا حدي كه بر حسب مورد براي پرهيز از خطر يا تصادف ضرورت دارد، بكاهند و با سرعت مطمئن حركت کنند.

زماني كه رانندگان در حال رانندگي هستند وظيفه دارند، تمام حواس خود را متوجه راه و ساير استفاده كنندگان از راه کرده و براي مقابله با هرگونه خطر و حادثه احتمالي آمادگي داشته باشند. آگاهي از خطرات مي تواند كمك موثري در تصميم گيري به موقع داشته باشد، رانندگان بایست هميشه با سرعتي حركت كنند كه در مواقع خطر به راحتي وسيله نقليه را متوقف كنند. اين شرايط قابل پيش بيني نبوده و هرموقع ممكن است پيش بيايد.

رانندگان بایستی هميشه در هنگام رانندگي سرعت مناسب اتخاذ كنند و فاصله كافي را با وسيله نقليه جلويي در نظر بگيرند. اگر فاصله اتومبيل با وسيله نقليه جلويي كم شد، با كاهش سرعت، فاصله را باید زيادتر كرد در اين صورت خطر حادثه كم خواهد شد. بنابراين با رعايت سرعت مطمئنه در حين رانندگي مي توان از بروز تصادف جلوگيري کرده تا ديگر شاهد حوادث تلخ و مرگبار در جاده ها نباشيم.

منبع: مجله تخصصی راهور

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=4782

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + هجده =