نامه شماله به اسحاق جهانگیری

نامه شماله به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در رابطه با خیالت بزرگ انتقال آب هلیل رود

اول شعرم بنام خالق است
خالقی را که ستایش، لایق است
طبع من چون غنچه وا کرده دهن
با زبان شعر میگویم سخن
شاعری دلبسته ی رود هلیل
شعر من پر باشد از پند و دلیل
بر جهانگیری نویسم نامه ای
تا بداند قدرت هر خامه ای
با تو گویم بنده بی پرده سخن
گوش کن بر بیت بیت شعر من
اهل جیرفتم ،همان شهر غریب
آنکه دارد ،مردمانی بس نجیب
گرچه بزم شادیت هرجابه پاست
اسم شهر من به گوشت آشناست؟
ای جهانگیری ،تو!، ای مرد سترگ
یاد می آری تو ،جیرفت بزرگ؟
گر چه محبوب القلوب کشور است
نام شهری درجنوب کشور است
به گمانم خوب می آری به یاد
کارمندی ساده بودی در جهاد
ای جهادی یاد کن از ریشه ات
گم نکن آن ریشه ی اندیشه ات
یاد می آری تراکتور رانیت
ایده و افکار ضد خانیت
حرفهایی عامیانه میزدی
شخم حتی ناشیانه میزدی
کمتر اینک گردنت را بادکن
از تراکتور رانی خود یادکن
ساده چون این خلق را پنداشتی
در سرت سودای مجلس داشتی
گاه درب خانه ها در می زدی
سر زده و ناگهان سر می زدی
هر کسی هر جا شما را دیده بود
دست تو برسینه ات چسپیده بود
پیشترها بیشتر خم می شدی
بیشتر بودی ولی کم میشدی
با همین آرای این خلق ضعیف
ناگهان گشتی حریفان را حریف
قدرتت با رای ما آغاز شد
پای تو بر سوی تهران باز شد
عشق قدرت در دلت هنگفت شد
سکوی پرتاب تو جیرفت شد
خوب میدانی که ماها کیستیم
ما حسود جایگاهت نیستیم
دور و پیشت را کمی لطفا بپا
گله ی بسیار داریم از شما
باخیانت پیشه هم پیمان مشو
پشت کوه قدرتت پنهان مشو
گر چه بر یک عده ای وابسته ای
از چه رو اسحاق تو لب بسته ای؟
تو نمک از دست ماها خورده ای
سفره و نان و نمکدان برده ای؟
این هلیل ما نجات مردم است
مایه ی شور و حیات مردم است
تو بترس از چرخش دور فلک
پاس دار آن حرمت نان ونمک
شیوه ای تازه بیا آغاز کن
راه حلقوم هلیلم باز کن
گوش کن بر صوت آوای هلیل
دست خود بردار از نای هلیل
در دلت تخم محبت کاشتیم
(مازیاران چشم یاری داشتیم)
فرصت تو چند ماهی بیش نیست
من ندانم این سکوتت بهر چیست
تا ابد پابند قدرت نیستی
عهده دار پُست دولت نیستی
قبل از اینکه راهی کرمان شوی
رفته رفته ساکن صوغان شوی
گیر در اوضاع بحرانی شوی
یا خدا ناکرده زندانی شوی
باز کن قفل دهان حرفی بزن
ای به ما نامهربان حرفی بزن
یک ردا از معرفت تنپوش کن
صحبت سردار دلها گوش کن

شاعر: شماله

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=4987

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =