شهردار آینده جیرفت؛ بومی یا غیربومی؟

به گزارش سایت جیرفت من: دیدگاهم این است که برای جیرفت با توجه به دو آسیب و آفت بزرگی که دامن این شهر را گرفته و مانع توسعه و پیشرفت بایسته آن در طی این سالها شده (آفات منطقه‌گرایی و سیاست زدگی افراطی) یک شهردار غیر‌بومی و البته مجرب و کارآمد بیشتر جواب می‌دهد؛ شهرداری که سابقه شهرداری یک شهر بزرگتر و آبادتر در کارنامه خود داشته و موفق هم عمل کرده باشد و نه شهردار مثلاً عنبرآباد برای جیرفت آورده شود!

منکر استعداد و توانایی فرزندان بومی این منطقه نیستم، اما در جیرفت سیاست‌زده و منطقه‌گرا تواناترین فرزند این منطقه هم بیاید، در کمتر از یکسال شعاعی از سیاست زدگی و منطقه‌گرایی بر تمام فعالیت‌های او سایه انداخته و مانع اثرگذاری لازم او برای پیشرفت شهری خواهد شد؛ از یک سال دیگر (سال ۱۴۰۱) گروکشی انتخابات مجلس در این منطقه آغاز شده و همه‌ی نامزدهای احتمالی مجلس در این منطقه، دنبال سکوی پرشی به نام شهرداری و شورای شهرند.

آسیب دیگر، نگاه منطقه‌گرایی [ساردویی، جبالبارزی و میانچیلی] که متأسفانه دامن بعضاً قشر نخبگانی ما را هم در این شهر فرا گرفته و کافیست که فردا شهردار از یک منطقه باشد و یک یا دو معاونش هم بر اساس شایسته سالاری از همان منطقه برگزیند، حاشیه سازان منطقه‌گرا از دو منطقه دیگر از همان روز اول، سایه‌ی نگاه منطقه‌گرایی خود را بر تمام فعالیت های او خواهند گستراند و اثربخشی لازم را از او خواهند گرفت.

لذا با این توضیحات با یک شهردار غیر‌بومی برای شهر جیرفت بیشتر موافقم تا یک شهردار بومی.

دیدگاه دیگری هم وجود دارد که در انتخاب شهردار، بومی و غیر‌بومی بودن نباید ملاک باشد؛ بلکه کارآمدی، پاکدستی، توان مبارزه با فساد و برنامه محور بودن باید ملاک باشد که با این نظر در یک شرایط مطلوب و ایده‌آل بنده هم موافقم و نه در شرایطی که تعدادی از منتخبین به وضع موجود هم راضی‌ باشند!

بقلم: نواب کمالی

انتهای پیام ۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=5670

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + دو =