پدرم را دوست دارم

من پدرم را خیلی دوست دارم چون او بسیار مهربان است و از زمانی که به دنیا آمدم همیشه به همراه مادرم از من مراقبت کرده و هرچه نیاز داشتم برایم تهیه کرده است. پدرها از صبح خیلی زود تا شب کار می کنند و زحمت می کشند که بتوانند نیازهای فرزندان خود را تامین کنند تا آن ها بتوانند درس بخوانند و در آینده فرد موفقی در جامعه شوند.

دست پدر به خاطر کار زیاد زخم می شود و پینه می بندد اما هیچ وقت شکایتی نمی کند و همیشه با مهربانی و محبت با فرزند خود رفتار می کند.

وقتی پدرم من را بغل می کند احساس می کنم از هیچ چیز نمی ترسم و می توانم در کنار پدرم از عهده هرکاری بربیایم.

پدر من در طول روز سرکار است و فقط شب ها در خانه است اما همان چندساعتی که به خانه می آید با خودش خنده و شادی و بازی می آورد و با اینکه بسیار خسته است در مرور درس و مشق هایم به من کمک می کند.

من پدرم را که “بابا” صدایش می کنم خیلی دوست دارم و دعا می کنم همیشه سلامت باشد و سعی می کنم خوب درس بخوانم و موفق شوم تا او همیشه از من راضی باشد و به من افتخار کند.

گردآوری: امیرحسین

انتهای پیام ۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=6172

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × چهار =