پوسیدگی گُلگاه گوجه فرنگی (blossom end rot)

به گزارش سایت جیرفت من: پوسیدگی گُلگاه گوجه فرنگی از جمله عوارض فیزیولوژیک رایج در گوجه فرنگی می باشد که علاوه بر گوجه فرنگی، گاهی در هندوانه و فلفل نیز شایع می گردد.

علائم:

در گوجه فرنگی های سبز به صورت نواحی سفید و یا قهوه‌ای پدیدار می‌شود، در حالتی که پوسیدگی داخلی باشد علائم در نزدیکی محل اتصال میوه به دم گل ظاهر می شوند، در واقع در نواحی متاثر از پوسیدگی و یا نزدیک به آن لکه های خارجی کوچک و آب گزیده ایجاد می‌شود و با بزرگتر شدن لکه ها بافت آسیب دیده خشک و به یک نقطه چرمی شکل تبدیل می شوند و با رشد قارچ های ساپروفیت مانند آلترناریا بر روی روی سطح لکه ها رنگ بخش آلوده به رنگ سیاه تغییر می کند.

عامل:

عامل اصلی این عارضه فیزیولوژیک کمبود کلسیم، فسفر و نوسانات رطوبتی می‌باشد، به عبارتی دیگر در نتیجه اثرات متقابل بین میزان رشد میوه، مقدار جذب کلسیم در ناحیه انتهای رشد میوه می باشد و تغییرات محیطی و حساسیت ژنتیکی ارقام نیز اثر بارزی در تشدید عارضه دارند.

 • پایین بودن رطوبت در روز توأم با نور و دمای بالا میزان کلسیم میوه را کاهش و عارضه را تشدید می‌کند.
 • شوری خاک با محدود ساختن جذب آب ،جذب کلی و محتوی کلسیم میوه را کاهش و عارضه را تشدید می‌کند.
 • تغذیه نامتعادل و بی موقع و افزایش عناصر غذایی از جمله منیزیم و پتاسیم با ایجاد رقابت و کاهش جذب کلسیم پوسیدگی را افزایش می‌دهد.
 • مصرف بالای کودهای ازته به فرم آمونیومی در مراحل رشد میوه پوسیدگی را افزایش می‌دهد.

مبارزه:

 • استفاده استفاده از کودهای مناسب و به موقع:
 • مصرف سوپرفسفات و سولفات پتاسیم و صورت خاک مصرف و پایه
 • عدم استفاده از کود نیترات آمونیوم و تمرکز مصرف کودهای ازته در مرحله رشد رویشی تا آغاز رشد سریع میوه، عدم مصرف کود اوره در مراحل رسیدگی و انتهای رشد محصول، خودداری از مصرف سولوپتاس در مراحل آخر رشد میوه
 • محلول پاشی ۲ تا ۳ مرحله کود های کلسیمی (۴ گرم در لیتر آب) یک ماه بعد از شروع رشد و بزرگ شدن میوه
 • مصرف هیومیک اسید ها و آمینو کلات ها در مرحله رشد میوه یک هفته پس از مصرف نیترات کلسیم
 • استفاده از مالچ پلاستیکی کف پوش توام با آبیاری تحت فشار نوار تیپ
 • آبیاری منظم مزرعه در مرحله رشد سریع میوه
 • عدم استفاده از آب شور و روش غرقابی آبیاری
 • استفاده از ارقام مقاوم

نویسنده: دکتر فرامرز رستگاری مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

انتهای پیام ۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=6766

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 11 =