فاجعه خونین مسجد گوهرشاد

به گزارش سایت جیرفت من: فاجعه خونین حمله به مسجد گوهرشاد در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۱۴ یکی از اوراق ننگین تاریخ در دوره رضاخان می باشد.

رضاخان که با زور سر نیزه و با حمایت بیگانگان به قدرت رسید ، طرح اسلام زدایی را به اجرا گذاشت. از جمله در سال 1314 همزمان با اجباری شدن کلاه شاپو برای مردان، زمزمه های حجاب زدایی زنان نیز بلند شد.

روحانیون در مقابل این توطئه ساکت ننشستند و به مخالفت پرداختند و آیت ا… قمی در تهران بازداشت شد.

به دنبال این مسأله، مسجد گوهرشاد که چند روزی بود محل اجتماع و سخنرانی علیه اسلام زدایی بود حال و هوای دیگری گرفت و اجتماعات مردمی وسیعتر و اعتراضات گسترده تر شد. به همین خاطر به شهربانی مشهد دستور داده شد وعاظ معروف را دستگیر کنند.

عده ای از وعاظ خراسان دستگیر شدند اما روحانیون و خطبا خصوصا شیخ محمدتقی گنابادی معروف به بهلول در افشای سیاست اسلام زدایی رضاشاه مصمم تر شدند و سرانجام به دستور رضاشاه در روزهای 20 و 21 تیر ماه 1314 شمسی مسجد گوهرشاد که مملو از جمعیت معترض بود مورد حمله قشون قزاق قرار گرفت و مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیده شد.

بیش از دو هزار تا پنج هزار تن به شهادت رسیدند و حدود هزار و پانصد نفر به اسارت نیروهای قزاق در آمدند.

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=7250

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − چهار =